Szeroka ochrona Twojego majątku

Konsekwencje finansowe nieprzewidzianych sytuacji, które mogą się wydarzyć u każdego z nas w miejscu zamieszkania mogą być ogromne. Pożar czy zalanie może objąć nie tylko Twoją nieruchomość ale i mieszkania sąsiadów potęgując straty finansowe.

Najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed tego typu negatywnymi konsekwencjami finansowymi nieprzewidzianych zdarzeń jest ubezpieczenie swojego majątku.

W zależności od oferty ubezpieczenie może obejmować np.:

  • ogień
  • silny wiatr
  • zalanie przez osoby trzecie
  • kradzież z włamaniem
  • wandalizm
  • stłuczenie szklanych elementów
  • przepięcie
  • odpowiedzialność cywilna mieszkańców
  • assistance domowy