Zabezpieczenie Twojej firmy

Bez względu na wielkość firmy, każde przedsiębiorstwo musi liczyć się z wieloma ryzykami. Nie wszystkie ryzyka są zależne od nas, nie na wszystko mamy wpływ. Możemy jednak zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami takich nieprzewidzianych zdarzeń. Idealnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie OC majątku firmy.

Ubezpieczenie OC majątku firmy może obejmować m.in.:

  • firmowe budynki oraz budowle
  • stałe i ruchome wyposażenie firmowych budynków
  • materiały służące do produkcji np. surowce
  • przedmioty pracowników
  • różnego rodzaju kosztowności i aktywa