Bądź bezpieczny, gdziekolwiek jesteś

Każda podróż, niesie za sobą określone ryzyka. Wypadek, nagła choroba, czy choćby zgubiony bagaż lub odwołany lot mogą okazać się bardzo problematyczne i kosztowne. Jeżeli chcesz czuć się bezpiecznie, mieć spokojną głowę podczas wakacji czy służbowego wyjazdu – ten produkt jest dla Ciebie.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie turystyczne będzie mnie chronić?

W zależności od Twoich potrzeb i wybranej oferty, ubezpieczenie turystyczne może obejmować m.in.

  • finansowanie kosztów leczenia, które w wielu krajach mogą być bardzo wysokie
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • utratę czy zniszczenie bagażu podróżnego lub sprzętu sportowego
  • koszty akcji poszukiwawczych, ratowniczych
  • szkody powstałe w wyniku wyrządzenia przez Ciebie nieumyślnych szkód innym osobom lub mieniu (OC w życiu prywatnym)
  • pomoc w podróży (assistance)